SkyPort otwarty!

SSkyPort otwarty!

Tekst:https://europerspektywy.eu/skyport-otwarty/

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odbyło się oficjalne otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności SkyPort w dziedzinie eksploatacja portów i terminali lotniczych w Katowicach

W wydarzeniu wzięli udział m.in.:

◾️ Prezes ZDZ Katowice Jacek Kwiatkowski,

◾️ Senatorki RP: Halina Bieda i Joanna Sekuła,

◾️ Prezydent miasta Katowice Marcin Krupa i jego zastępca Waldemar Bojarun,

◾️ Przedstawiciele samorządu gospodarczego, instytucji miejskich, służb mundurowych.

Nowa jednostka edukacyjna, jest rezultatem współpracy lidera projektu, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, z partnerami biznesowymi – Śląskim Klastrem Lotniczym oraz naukowym – Politechniką Śląską Wydziałem Transportu i Inżynierii Lotniczej. Projekt ten realizuje koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) a umowa na realizację projektu została podpisana w lipcu 2023r i stanowi jeden z kamieni milowych realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych będzie otwarte dla uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników portów lotniczych i umożliwi uzyskanie czy uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub w ogóle przebranżowienie się na obszar związany z eksploatacją portów i terminali.

Szczególnym wsparciem zostaną otoczone osoby pracujące lub uczące się w ramach kierunków technicznych: lotniskowych służb operacyjnych czy właśnie eksploatacji portów i terminali. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności z obszaru obsługi urządzeń lotniskowych, symulacji pracy na lotnisku, obsługi dronów, specjalistycznych robotów oraz programów logistycznych i magazynowych.

Projekt zakłada stworzenie nowych pracowni i laboratoriów, obejmujących obszary takie, jak robotyka lotnicza, fotogrametria, teledetekcja, zarządzanie kryzysowe, szkolenia obsługi naziemnej, służby operacyjne lotnisk, eksploatacja i magazynowanie oraz obsługa dronów.

Otwarcie BCU SkyPort to inwestycja w przyszłość edukacji i branży lotniczej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji młodych adeptów i zwiększenia potencjału regionu śląskiego w obszarze eksploatacji portów i terminali lotniczych.kyPort SkyPort otwarty!

otwarty!

A+
A-
X