Projekt BCU

Celem głównym projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze: Eksploatacja portów i terminali lotniczych” Nr KPO/22/1/BCU/U/0093 jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży lotniczej w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności, realizującego koncepcję centrów Doskonałości Zawodowej o innowacyjnym charakterze, uzupełniającym w stosunku do obowiązującego dla danego programu zawodu oraz przeszkolenie 700 uczestników, w tym 210 osób młodych, 420 osób dorosłych oraz 70 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) to nowy rodzaj placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych lub ich zmianę, które będzie także ośrodkiem egzaminacyjnym w systemie egzaminów zewnętrznych. Działalność BCU oparta na współpracy szkół, uczelni oraz pracodawców ma za zadanie zwiększyć transfer wiedzy oraz nowych technologii, upowszechnić transformację ekologiczną i cyfrową, a także wspierać szkoły i uczelnie w realizacji doradztwa zawodowego w danej dziedzinie zawodowej. BCU uzupełni ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego, będzie stanowiło kompleksowe miejsce rozwoju dla uczniów szkół, dla studentów, doktorantów, pracowników branż i innych osób dorosłych, w tym osób potrzebujących przekwalifikowania się, stanowiąc wsparcie dla nauczycieli i wykładowców w zakresie rozwoju ich warsztatu pracy.

 

Szkolenia w ramach Branżowego Centrum Umiejętności

Kursy, w ramach SKYPORT Branżowego Centrum Umiejętności, są prowadzone w budynku przy ulicy Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, który jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Już wkrótce planujemy rozpocząć następujące szkolenia:

- Szkolenie z przewozu materiałów niebezpiecznych DGR

- Szkolenie z pierwszej pomoc

- Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów w branży lotniczej

- Programowanie robotów - poziom podstawowy

- Wprowadzenie do teledetekcji

- Zarządzanie kryzysowe na lotnisku w oparciu o wirtualną rzeczywistość

- Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

- Obsługa lotniskowa Pasażera ze specjalnymi potrzebami

- Sytuacje awaryjne na lotnisku

- Koordynacja pracy służb operacyjnych lotnisk

- Szkolenie z technik lotniskowych służb operacyjnych

- Kierowca operatora wózka widłowego w strefie CARGO i na lotnisku

Szczegóły dotyczące terminów będą dostępne stronie internetowej w zakładce SZKOLENIA, gdzie jest możliwość skorzystania z elektronicznego formularza zapisów.

Zapraszamy również do zapisów stacjonarnie w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, gdzie znajduje się siedziba Branżowego Centrum Umiejętności przy ulicy Krasińskiego 2 (II piętro, pokój 201).

BCU będzie sukcesywnie realizować zaplanowane szkolenia o różnej tematyce kierowane do wskazanych grup docelowych – o czym będziemy Państwa stale informować.A+
A-
X