O nas

„SKYPORT” Branżowe Centrum Umiejętności to jedyna na śląsku placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania – skupiona na dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych. Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) powstało we współpracy z przedstawicielami rynku pracy i gospodarki, a także przedstawicielami świata nauki i składa się z trzech podmiotów:

- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – lidera

- Śląskiego Klastra Lotniczego – partnera biznesowego

- Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej – partnera naukowego.

 

Celem „SKYPORT” Branżowe Centrum Umiejętności jest umożliwienie różnym grupom docelowym (uczniom, studentom, nauczycielom i osobom dorosłym chcącym się przekwalifikować) uzyskanie czy uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub przebranżowienie się na obszar związany z eksploatacją portów i terminali. Szczególnym wsparciem zostaną otoczone osoby pracujące lub uczące się w ramach kierunków technicznych: lotniskowych służb operacyjnych czy właśnie eksploatacji portów i terminali.

A+
A-
X