W Katowicach otwarto Branżowe Centrum Umiejętności

tekst: www.eska.pl/slaskie/

W Katowicach otwarto Branżowe Centrum Umiejętności SkyPort w dziedzinie eksploatacja portów i terminali lotniczych. To tutaj odbywać się będą certyfikowane szkolenia, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych.

W Katowicach otwarto ​Branżowe Centrum Umiejętności SkyPort. To jedyna w Polsce placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania, skupiona na dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych. W ofercie do wyboru jest aż bezpłatnych 40 szkoleń, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Ta oferta Branżowego Centrum Umiejętności skierowana jest zarówno dla młodzieży szkolnej, studentów, doktorantów jak i pracowników tej branży (...) Lista szkoleń jest bogata, są to szkolenia m.in z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych DGR, towaroznawstwa w transporcie lotniczym, robotyzacji w branży lotniczej, sytuacji awaryjnych na lotnisku, tworzenia otrofotomap, wstępu do fotogrametrii, programowania robotów, czy szkolenia dla koordynatorów ruchu naziemnego oraz dyżurnych operacyjnych portu lotniczego - mówi Prezes Zarządu ZDZ Katowice Jacek Kwiatkowski.

To miejsce będzie służyć jako centrum nauki i praktyki dla uczniów oraz wszystkich zainteresowanych zdobywaniem niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy w dziedzinie lotnictwa. Zaplanowane są różnorodne zajęcia praktyczne, obejmujące obsługę urządzeń lotniskowych oraz symulacje pracy na lotnisku. Program obejmować będzie również szkolenie w obsłudze dronów, specjalistycznych robotów oraz programów logistycznych i magazynowych.

Jest to szeroki wachlarz szkoleń dotyczący m.in zasad poruszania się w strefie zastrzeżonej lotniska, dotyczący tego jak realizować wszelkie operacje lotnicze, tak by były one prowadzone w sposób sprawny, skuteczny i bezpieczny (...) To jest główny cel tych szkoleń, a przyświeca im głównie praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka - mówi Paweł Sobczak, instruktor, który prowadzi zajęcia z obsługi ładunków w portach i terminalach lotniczych.

Nowa placówka działa dzięki współpracy trzech jednostek: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Politechniki Śląskiej.

- Już się zapisałem na szkolenie dotyczące zasad poruszania się w strefie operacyjnej lotniska. Są to naprawdę ważne aspekty, jeśli chodzi o pracę na lotnisku, przede wszystkim o bezpieczeństwo. Szkolenia są bezpłatne, fajnie jak szkoła daje nam takie możliwości, dzięki którym możemy się jeszcze bardziej rozwijać - mówi Dominik, uczeń III klasy technikum lotniczego w Katowicach. 

Stworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze Eksploatacji portów i terminali lotniczych wpłynie pozytywnie na jakość edukacji oraz zwiększy możliwości zatrudnienia dla młodych osób w sektorze lotniczym. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacji portów i terminali lotniczych będzie funkcjonować przy Technikum Lotniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

A+
A-
X