Szkolenie z przewozu materiałów niebezpiecznych DGR (30h)

DLA KOGO: Uczniowie/Studenci

Data: 

13.05.2024 r. 13:30 - 20:00 (8h) 

20.05.2024 r. 13:30 - 19:15 (7h) 

26.05.2024 r. 9:00 - 15:30 (8h) 

27.05.2024 r. 13:30 - 19:15 (7h) 

A+
A-
X