Szkolenie z przewozu materiałów niebezpiecznych DGR (30h)

DLA KOGO: Nauczyciele

Data: 

01.06.2024 r. 08:00 - 14:30 (8h) 

13.06.2024 r. 13:30 - 19:15 (7h) 

19.06.2024 r. 8:00 - 14:30 (8h) 

24.06.2024 r. 13:30 - 19:15 (7h) 

A+
A-
X