O BCU

Celem głównym projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze: Eksploatacja portów i terminali lotniczych” Nr KPO/22/1/BCU/U/0093 jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży lotniczej w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności, realizującego koncepcję centrów Doskonałości Zawodowej o innowacyjnym charakterze, uzupełniającym w stosunku do obowiązującego dla danego programu zawodu oraz przeszkolenie 700 uczestników, w tym 210 osób młodych, 420 osób dorosłych oraz 70 nauczycieli kształcenia zawodowego.

SZKOLENIA

Szkolenie z oprogramowania FlexSim - poziom podstawowy i zaawansowany (30h)


DLA KOGO: Nauczyciele

Data:

19.06.2024r. (7h)

20.06.2024r. (7h)

24.06.2024r. (8h) 

25.06.2024r. (8h)

ZAPISZ SIĘ
SZKOLENIE

System zarządzania bezpieczeństwem na lotnisku (30h)


DLA KOGO: Osoby dorosłe

Data:

24.05.2024 (6h)

25.05.2024 (6h)

14.06.2024 (6h)

15.06.2024 (6h)

22.06.2024 (6h)

SZKOLENIE

Szkolenie z oprogramowania FlexSim - poziom podstawowy i zaawansowany (30h)


DLA KOGO: Nauczyciele

Data:

19.06.2024r. (7h)

20.06.2024r. (7h)

24.06.2024r. (8h) 

25.06.2024r. (8h)

SZKOLENIE

Szkolenie z zasad poruszania się w strefie operacyjnej lotniska (30h)


DLA KOGO: Nauczyciele zawodu (uczący na kierunkach: technik eksploatatcji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych)

Data: 

06.05.2024 r. 13:30 - 19:15 7h (w tym 45 min)

10.05.2024 r. 13:30 - 19:15 7h (w tym 45 min)

12.05.2024 r. 9:00 - 15:30 8h (w tym 45 min)

13.05.2024 r. 9:00 - 15:30 8h (w tym 45 min) Dzień szkoleniowy na lotnisku 

SZKOLENIE

Szkolenie z przewozu materiałów niebezpiecznych DGR (30h)


DLA KOGO: Uczniowie/Studenci

Data: 

13.05.2024 r. 13:30 - 20:00 (8h) 

20.05.2024 r. 13:30 - 19:15 (7h) 

26.05.2024 r. 9:00 - 15:30 (8h) 

27.05.2024 r. 13:30 - 19:15 (7h) 

Newsletter

Znajdź nas na FB

A+
A-
X